February 6, 2019

Peter Melander - Trafikledare

Utan trafikledarna står lastbilarna stilla.

I detta avsnittet träffar vi en av alla de trafikledare som ser till att lastbilarna längs våra vägar är på rätt plats, i rätt tid och med rätt gods. 

More episodes

Load more