April 17, 2019

Peter Andersson - Kollegahjälpen

Veckans gäst är en av de stöttepelare som chaufförer kan vända sig till vid händelse utav olycka, överfall eller vid annan traumatisk upplevelse i jobbet. Lär känna Peter, som finns där, lyssnar och hjälper chaufförer att komma på bättre tankar efter allvarliga händelser i jobbet.

More episodes

Load more